‘Excellent in het ontwikkelen van talent’, dat is het motto van onze TALENTENSCHOOL.
Naast de basisvakken heeft talentontwikkeling een prominente rol in het onderwijsaanbod.Wij willen dat onze leerlingen zich breder ontwikkelen, hen laten ontdekken waar hun talenten liggen zodat ze beter toegerust zijn op de vaardigheden die de 21ste eeuw vraagt.

Jij bent voor ons belangrijk.
Jouw talent is ons geluk.

Martie Bossewinkel
schoolcoördinator