Oudertevredenheidspeiling

 In Nieuws

Oudertevredenheidspeiling
Van 12 juni tot en met 23 juni wordt voor de ouders van IKC Pieter van Thuyl de oudertevredenheidspeiling open gezet. Graag wijzen wij u op het belang hiervan. 
De uitkomsten gebruiken we als input voor het beleid voor de komende jaren.

U kunt dan ook, door het invullen van de enquête, mede bepalend zijn voor het beleid van de school.

Recente berichten

Leave a Comment