De peuteropvang op deze Multifunctionele Accommodatie MFA wordt in gezamenlijkheid aangeboden door Kindcentra Kits Primair  en COG Drenthe Kinderopvang. Uitsluitend de administratie hiervan wordt verzorgd door COG Drenthe Kinderopvang. Voor administratieve vragen kunt u zich daarom wenden tot COG Drenthe Kinderopvang (kinderopvang@cogdrenthe.nl of 0592-409865). Voor alle overige vragen kunt u op de MFA terecht bij de pedagogisch medewerkers of één van beide schooldirecteuren.

Aanmelden voor de peuteropvang MFA De Grift kan door het
aanmeldingsformulier-peuteropvang te downloaden.
Dit formulier kunt u opsturen naar:

Kindcentra Kits Primair
Hofstraat 18
9411 LB  Beilen