Het afgelopen schooljaar (2015-2016) heeft het team van de TALENTENSCHOOL samen met het bedrijf Droomloopbaan een digitaal portfolio voor groep 1 t/m 8 ontwikkeld. Het bijzondere is dat we de eerste basisschool zijn die dit heeft. Tevens is dit portfolio speciaal ontwikkeld voor de talentontwikkeling die onze school aanbiedt vanuit haar onderwijsconcept.
De vijf leergebieden; Muziek & beeldende vorming, Sport, educatie & welzijn, Techniek & Wetenschap, Multimedia & educatie en Kunst, cultuur & erfgoed zijn onder andere zichtbaar is dit digitale portfolio evenals de acht talentprofielen.

Het doel van het portfolio is dat onze leerlingen meer “eigenaar” worden van hun ontwikkeling en inzichtelijk maken waar ze goed in zijn en wat ze verder zouden willen ontwikkelen. De leerlingen kunnen op school en thuis in hun digitaal portfolio werken.

Het portfolio heeft nog meer waarde doordat het aansluit op de reeds ontwikkelde versie digitale portfolio VO (Voortgezet Onderwijs) door Droomloopbaan. In onze omgeving zijn er al VO scholen die daar mee werken. Op deze manier maken de leerlingen hun ontwikkeling zichtbaar  van groep 1 basisschool t/m het laatste schooljaar van het VO. Door deze doorgaande lijn krijgen de leerlingen de kans om gerichtere keuzes te maken op het gebied van schoolkeuze en vakkenpakket. Dit schooljaar zal er een app ontwikkeld worden waardoor de leerlingen buiten school hun talentontwikkeling kunnen vastleggen. Hierdoor trekken we de talentontwikkeling van onze leerlingen breder dan alleen de schoolse situatie en krijgen we een sterke samenwerking tussen thuis en school.

Ieder leerling heeft een persoonlijke inlogcode waardoor de privacy gewaarborgd is en blijft. Bij het verlaten van de basisschool blijft het digitaal portfolio tot maximaal twee jaar beschikbaar voor de leerling. Daarna kan de leerling of ouders/verzorgers de gegevens opslaan op hun eigen computer of worden de gegevens vernietigd door Droomloopbaan.

Voor ouders/verzorgers: Inloggen kan op www. bo.mijndigiport.nl en de aan u bekend gemaakte inloggegevens.