Samen voor beter onderwijs

Over de Pieter van Thuylschool

Obs “Pieter van Thuyl” wil als TALENTENSCHOOL een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen bevorderen en richt zich daarbij op het volgende:

-Cognitieve vaardigheden (kennisverwerving)
-Sociaal-emotionele vaardigheden (het omgaan met elkaar)
-Lichamelijke vaardigheden (gymnastiek)
-Lifestyle leergebieden:

saxophoon goud Muziek en beeldende vorming

theater blauw nw Kunst, cultuur en erfgoed

atletiek rood Sport, educatie en welzijn

werkbank paars nw Wetenschap en technologie

laptop groen Mediawijsheid en multimedia

Kinderen zijn verschillend. Onze school stemt het onderwijs zo goed mogelijk af op het kind. We trachten dit te realiseren door het toepassen van hedendaagse methoden en door een goed leerlingvolgsysteem te hanteren. We begeleiden kinderen bij het ontdekken van hun talenten en kwaliteiten. We doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. De ouders/verzorgers spelen daarbij een belangrijke stimulerende rol.

De schoolse vakken beheersen is één doel, maar met ons onderwijs beogen we meer. De kinderen leren samenwerken, leren verantwoordelijkheid te dragen, voor zichzelf, de ander, maar ook voor de taak en voor het materiaal. Dit houdt in dat we kinderen al vroeg leren zonder hulp van volwassenen taken te volbrengen (zelfstandigheid).
Onze kinderen leren respect op te brengen voor waarden en normen van anderen die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof (zelfvertrouwen). We willen alert zijn op discriminatie en/of pesten en werken aan het voorkomen hiervan. Als het toch gebeurt, grijpen we zo snel mogelijk in. Het pestprotocol, ondertekend door school en medezeggenschapsraad, is daarbij een hulpmiddel. Het ligt ter inzage op school en is te lezen op onze website.

Om tot goede resultaten te komen en de juiste leerhouding te krijgen, hechten we veel waarde aan:

  • welbevinden
  • talentontwikkeling
  • zich veilig en geborgen voelen
  • zelfstandigheid
  • vrijheid
  • verantwoordelijkheid
  • een kritische houding

Dit geldt zowel voor leerlingen als personeel. Op basis van deze visie luidt onze slogan:

‘Pieter van Thuylschool is excellent in het ontwikkelen van talent’

Dolf Dekker | directeur
Martie van de Nieuwegiessen | adjunct directeur

Laatste nieuws

Door
In Nieuws
Geplaatst

Vrijdag 23 februari 12.00 uur vrij!

Maandag 26-02-2018 tot en met vrijdag 02-03-2018 is het Voorjaarsvakantie. Vrijdag 23 februari, voorafgaand aan de voorjaarsvakantie, zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij!! 

Door
In Nieuws
Geplaatst

Kerstvakantie

Van 25-12-2017 tot en met 05-01-2018 is het kerstvakantie. De leerlingen zijn op vrijdag 22-12-2017 om 12.00 uur vrij. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen, een goed uiteinde en een mooie [...]

Door
In Nieuws
Geplaatst

Hij komt….hij komt

Sinterklaas is gelukkig, ondanks de storm op zee, aangekomen in Nederland. Natuurlijk gaat hij ook IKC Pieter van Thuyl bezoeken; Sint is zeer nieuwsgierig naar alle talenten daar. Op 5 december [...]

Onze school