Het team van IKC Pieter van Thuyl – TALENTENSCHOOL

2017-2018

Directeur
Dolf Dekker – dolf.dekker@kitsprimair.nl
Adjunct-directeur
Martie van de Nieuwegiessen – info.pietervanthuylschool@kitsprimair.nl en/of martie.van.de.nieuwegiessen@kitsprimair.nl

Groep: 1/2
Helma van Oudheusden – helma.van.oudheusden@kitsprimair.nl
Groep 3/4/5
Nienke Bodde – nienke.bodde@kitsprimair.nl
Annelies Joling – annelies.joling@kitsprimair.nl
Madelon Venema – madelon.venema@kitsprimair.nl
Groep: 6/7/8
Madelon Venema – madelon.venema@kitsprimair.nl
Annelies Joling – annelies.joling@kitsprimair.nl
Lucine Otten – lucine.otten@kitsprimair.nl
Ellen van der Linde – ellen.van.der.linde@kitsprimair.nl

Intern Begeleider
Martie van de Nieuwegiessen – martie.van.de.nieuwegiessen@kitsprimair.nl

Aandachtsfunctionaris
Martie van de Nieuwegiessen

 

 

Leerkrachten

Indien mogelijk verzorgen één of twee vaste leerkrachten het onderwijs voor een groep. In geval van afwezigheid van één van de vaste leerkrachten, begeleidt een invalleerkracht de groep. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd even binnenlopen of via de mail een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De mailadressen van de leerkrachten vindt u in bovenvermeld overzicht. Indien uw kind twee leerkrachten heeft, mail dan altijd naar beide leerkrachten. Door middel van scholing op individueel en/of op teamniveau werken leerkrachten aan hun eigen ontwikkeling en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.