Sinds jaar en dag halen ouders van leerlingen van de Pieter van Thuyl maandelijks het oud papier op. De opbrengsten van het oud papier zijn fors (ruim 300 euro per maand) en hierdoor is de school al jaren in staat om een minimale vrijwillige ouderbijdrage te vragen (op andere scholen is dit bedrag veel hoger). Ook hebben we door de hoge opbrengsten gedurende de laatste twee schooljaren de luxe om per kind 10 euro in mindering te kunnen brengen op het bedrag voor het schoolreisje. Dit merkt u als ouder/verzorger direct in uw portemonnee

Voor het organiseren van diverse activiteiten (zoals het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de laatste schooldag, etc.) is de OR in zeer grote mate afhankelijk van de opbrengsten van het oud papier. Zonder deze opbrengsten worden de mogelijkheden enorm beperkt en zullen we samen moeten kijken naar andere manieren om geld in te zamelen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de vrijwillige ouderbijdrage of het houden van sponsoracties.
Bij het inschrijven van een kind wordt geïnventariseerd of u bereid bent om hieraan mee te helpen; het inzamelen van het oud papier valt en staat met de inzet van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers houdt alles op.

Klik hier voor rooster-oud-papier-2019-2020-ikc-pieter-van-thuyl

De “Spelregels”:
*We beginnen met papier ophalen om 18.30 uur. Vanaf 18.15 uur staat de koffie klaar.

*Afspraken: ouders moeten (indien nodig) zelf onderling ruilen en wijzigingen graag doorgeven aan Grietje 06-11063667 of Brenda Reserve-ouders worden verzocht er rekening mee te houden dat ze gebeld kunnen worden. Reserve-ouders alleen bellen als er op (zeer) korte termijn een probleem is, bv. ziekte of plotselinge oproep werk.

*Als je al langer weet dat je niet kunt, dan graag ruilen met iemand van een andere maand of een andere vervanger zoeken. Wijzigingen graag doorgeven (zie boven). Je inzet wordt zeer gewaardeerd.

*Je bent ongeveer 2 tot 2,5 uur p/jaar bezig.

Namens de kinderen: bedankt voor jullie medewerking! De opbrengst wordt besteed aan nuttige en leuke dingen voor de kinderen. 

Call Now Button